AR العربية | CN 中国DEEN | ES | FR | ITJP 日本 | KR 국의 PTTR

PATENT – MARKA – TASARIMLAR – TELIF HAKKI

Daniel Stona,Mühendislik Fakültesinden mezun olmakla beraber Sınai mülkiyet ve uluslararası çalışmalar Merkezindeki (CEIPI) öğrenimini de başarıyla bitirmiştir. Ayrıca Strasburg Hukuk Fakültesi tarafından verilen “Avrupa Patent Davaları” diplomasini almaya hak kazanmıştır.

Ayrıca, Avrupa Patent Ofisi (CBE) ve iç pazar Uyumlaştırma Ofisi (O.H.M.I.) profesyonel temsilcisidir. Fransa sınai mülkiyet konseyinde görev yapmakla birlikte (C.P.I.), (I.N.P.I.) Fransa yazılı patent ve patent vekilleri listesinde yer almaktadır. Bunlara ek olarak (I.P.I.) İsviçre fikri mülkiyet hakları Federal Enstitüsü tarafından düzenlenen listede kayıtlıdır.Çeşitli sınai mülkiyet ofislerinde çalışmıştır. Yaklaşık 12 yıl Fransa’da (Lyon, Paris), İsviçre’de ( 3 yıl Bern’de ve 4 yıl Cenevre’de) çalıştıktan sonra Haziran 2012'de Fransa’da Daniel Stona’yi (Ferney-Voltaire) ve DS – Pat’iİsviçre’de (Cenevre) kurdu.

Daniel Stona uzmanlık alanlarında,mekanik patenti (micromekanik, saatler, tıbbi cihazlar...), kimya patenti(mineral, organik kimya, elektrokimya, materyal...) ve ek koruma sertifikaları yer almaktadır.

Söz konusu patentlerle ilgili, faaliyet özgürlüğü çalışmaları ve de fikri mülkiyet stratejileri yürütmektedir. Sözleşmelerin hazırlanmasına yardımcı olmakla birlikte, ilgili davalara da bakmaktadır.

Çalışma dilleri Fransızca (ana dil), İngilizce, Almanca ‘ya ek olarak yazışmalarında İtalyanca, İspanyolca, Portekizce ve Esperanto dillerini de kullanmaktadır.

Daniel Stona